Ze względu na dynamiczną sytuacje na rynku opału - sprzedaż internetowa została wstrzymana
W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny
Poprzedni
Kolejny

Polityka Prywatności

 

 1.  Polityka prywatności opisuje zasady
  przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz
  ciasteczek, czyli tzw. cookies.


  1.Informacje ogólne

  1.     Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem
  url: mocwegla.pl

  2.     Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Firma
  Usługowa SEBOL Bąk Sebastian ul. Wandy 23, 41-407 Imielin

  3.     Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: sprzedaz@mocwegla.pl

  4.     Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do
  danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

  5.     Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  o   Prowadzenie newslettera

  o   Obsługa zapytań przez formularz

  o   Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

  o   Realizacja zamówionych usług

  o   Prezentacja oferty lub informacji

  6.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
  zachowaniu w następujący sposób:

  1.    
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w
  formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  2.    
  Poprzez zapisywanie w urządzeniach
  końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

  2. Wybrane
  metody ochrony danych stosowane przez Operatora

  1.     Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
  transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,
  wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą
  być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

  2.     Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca
  działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi
  obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

  3.     W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

  4.     Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
  osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
  programistycznych.

  3.
  Hosting

  1.     Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna
  firma

  4.
  Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

  1.     W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane
  osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą
  umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to
  takich grup odbiorców:

  o   kurierzy

  o   operatorzy pocztowi

  o   operatorzy płatności

  o   upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu
  realizacji celu działania strony

  o   firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

  2.     Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest
  to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
  przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
  marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

  3.     Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  o   dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  o   ich sprostowania,

  o   usunięcia,

  o   ograniczenia przetwarzania,

  o   oraz przenoszenia danych.

  4.     Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
  wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania
  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym
  profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w
  przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
  nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5.     Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  6.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
  Serwisu.

  7.     W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
  usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
  marketingu bezpośredniego.

  8.     Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów
  o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii
  Europejskiej.

  5.
  Informacje w formularzach

  1.     Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
  osobowe, o ile zostaną one podane.

  2.     Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,
  adres IP).

  3.     Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
  powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego
  formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu
  url strony zawierającej formularz.

  4.     Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
  konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
  serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst
  i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

  6. Logi
  Administratora

  1.     Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane
  te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

  7.
  Istotne techniki marketingowe

  1.     Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google
  Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora
  tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje
  na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
  informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
  użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
  przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  2.     Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie
  przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać
  złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia,
  jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od
  Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest
  włączona obsługa plików cookie.

  3.     Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że
  serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim
  zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec
  których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych
  dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu
  ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

  4.     Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez
  tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są
  anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on
  jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają
  wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

  8.
  Informacja o plikach cookies

  1.     Serwis korzysta z plików cookies.

  2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
  Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

  4.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1.     utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
  użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i
  hasła;

  2.     realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki
  marketingowe”;

  5.     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
  „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  6.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
  internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany
  ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie
  plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
  internetowej.

  7.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
  funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  8.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
  podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w
  USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z
  siedzibą w USA).

  9.
  Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1.     Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić
  ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies
  niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
  preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
  uniemożliwić korzystanie ze stron www

  2.     W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
  internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  o   Edge

  o   Internet Explorer

  o   Chrome

  o   Safari

  o   Firefox

  o   Opera

  Urządzenia mobilne:

  o   Android

  o   Safari (iOS)

  o   Windows Phone

   

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ
pl_PLPolish